สวนดอกไม้บ้านพ่อเลี้ยงหมื่น

        บางคนกล่าวว่า
        “มีไหม  เมืองที่พร้อมจะรับฟังมากกว่าเรียกร้อง ผู้คนยิ้มปลอบประโลมมากกว่าตะโกน ท้าทาย เมืองที่เปิดโอกาสให้เราได้สูดอากาศลงลึกถึงก้นบึ้งหัวใจ มีรากลึกให้เรียนรู้ได้มากเท่ามาก ?”
        เมืองลำพูน.....คือคำตอบในใจของฉัน
        เมืองโบราณ 1,300 ปี  เก่าแก่เทียบเท่าเมืองมรดกโลกของญี่ปุ่น “เมืองนารา” และ”เมืองลาซา” นครหลวงศักดิ์สิทธิ์ของทิเบต
        เสน่ห์ของผู้คนที่ทักทายกันด้วยภาษาท้องถิ่น เมืองที่มีสิ่งดึงดูดใจเป็นโบราณสถานที่ยังคงอยู่คู่กับวัฒนธรรมดั้งเดิม  ที่ๆเราจะได้ผ่อนคลายแล้วตั้งสติกับตนเองว่า แท้จริงแล้วชีวิตนี้ต้องการอะไร
        คุณพร้อมที่จะมาสัมผัสถึงความสุขอันเกิดจากความสงบของธรรมชาติและศิลปะไปพร้อมๆกับเราหรือยัง?

Garden Statues Garden Statues
Home | About Us | Locations | Outstanding Plants & Bonsai | Terracotta shop & specialized service | Made to order | Contact Us

Artterracotta.com
E-mail : info@artterracotta.com
© Copyright 2009 บ้านพ่อเลี้ยงหมื่น All right reserved.