สวนดอกไม้บ้านพ่อเลี้ยงหมื่น

     ย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช 2525    ผืนดินจำนวน20ไร่ใน ตำบล ริมปิง จังหวัดลำพูน ได้กลายเป็นแหล่งสร้างสรรค์งานเครื่องปั้นดินเผาโดย คุณสุทธิพงษ์  ใหม่วัน  ดำเนินงานตามแนวทางโบราณที่ใช้ดินเหนียวลำพูน ที่มีคุณสมบัติของความเหนียวชนิดหนึ่งของเมืองไทย

     ด้วยความชื่นชอบและหลงใหลในงานศิลปะ จึงได้สร้างงานประติมากรรมย้อนยุค ทั้งงานศิลปะไทย ศิลปะล้านนา ศิลปะหริภุญไชย  ศิลปะเขมร ฯลฯ ในรูปแบบของแผ่นติดผนัง รูปปั้นลอยตัวนูนสูงและนูนต่ำ โคมไฟ และซุ้มประตูส่งจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ จึงเป็นที่มาของ ร้านบ้านพ่อเลี้ยงหมื่น โชว์รูมแสดงสินค้าเครื่องปั้นดินเผากลางเมืองจังหวัดเชียงใหม่

     จากธุรกิจครอบครัวสู่สวนไม้ไทยบ้านพ่อเลี้ยงหมื่น จ.ลำพูน คุณสุทธิพงษ์ได้ขยายเนื้อที่กว่า 150ไร่ เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปะและธรรมชาติ เป็นแหล่งศึกษาดอกไม้ไทยในวรรณคดี บอนไซ และพันธุ์ไม้หายากที่มีถิ่นกำเนิดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ยังเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าศึกษางานเครื่องปั้นดินเผาโดยสามารถทดลองปั้นดินได้ด้วยตนเอง

     สวนไม้ไทยบ้านพ่อเลี้ยงหมื่นยินดีให้บริการด้านสถานที่จัดสัมมนา งานเลี้ยงสังสรรค์ งานแต่งงาน ในบรรยากาศที่มีเอกลักษณ์สไตล์ล้านนา  และเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายและสร้างความแตกต่างให้กับสินค้า เราสามารถผลิตงานเครื่องปั้นดินเผาตามแบบที่ท่านต้องการ หรือท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าของเราได้ที่ บ้านพ่อเลี้ยงหมื่น จ.เชียงใหม่

Home | About Us | Locations | Outstanding Plants & Bonsai | Terracotta shop & specialized service | Made to order | Contact Us

Artterracotta.com
E-mail : info@artterracotta.com
© Copyright 2009 บ้านพ่อเลี้ยงหมื่น All right reserved.