สวนดอกไม้บ้านพ่อเลี้ยงหมื่น

        อาคารทรงไทยล้านนาในเขตเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เป็นส่วนจัดแสดงสินค้าประติมากรรมดินเผา ที่สามารถเลือกซื้อได้ทั้งสินค้าตกแต่งภายในอาคาร เช่น แผ่นดินปั้นพร้อมฐาน, พระพิมพ์, ฯลฯ และสินค้าตกแต่งสวน เช่น โคมไฟ, รูปปั้น, แผ่นติดผนัง ฯลฯ สินค้าทั้งหมดสามารถนำเป็นของที่ระลึกอันทรงคุณค่าได้

Home | About Us | Locations | Outstanding Plants & Bonsai | Terracotta shop & specialized service | Made to order | Contact Us

Artterracotta.com
E-mail : info@artterracotta.com
© Copyright 2009 บ้านพ่อเลี้ยงหมื่น All right reserved.