สวนดอกไม้บ้านพ่อเลี้ยงหมื่น

ให้สวนของคุณมีชีวิตชีวามากขึ้นด้วยโคมไฟดินเผาที่แกะลวดลายอย่างวิจิตรงดงาม ดีไซด์ที่เป็นเอกลักษณ์ในรูปแบบของโบราณ มีทั้งโคมไฟขนาดเล็กที่ใช้ตั้งบนฐาน ไปจนถึงโคมไฟแบบเจดีย์ขนาดใหญ่ และสามารถผลิตโคมไฟในรูปแบบและขนาดที่ลูกค้าต้องการได้

Home | About Us | Locations | Outstanding Plants & Bonsai | Terracotta shop & specialized service | Made to order | Contact Us

Artterracotta.com
E-mail : info@artterracotta.com
© Copyright 2009 บ้านพ่อเลี้ยงหมื่น All right reserved.