สวนดอกไม้บ้านพ่อเลี้ยงหมื่น

        เยี่ยมชมบรรยากาศการทำเครื่องปั้นดินเผาอย่างละเอียดทุกขั้นตอน ชมแหล่งวัตถุดิบ, กระบวนการผลิตทั้งการปั้นหม้อ ประติมากรรมติดผนัง นูนสูง นูนต่ำ การทำอิฐโบราณ และการเผาด้วยเตามังกร,  การจัดโชว์งานเครื่องปั้นดินเผาและสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ภายในพื้นที่เดียวกัน
        สวนไม้ไทยบ้านพ่อเลี้ยงหมื่นต้อนรับคณะทัวร์ องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน สถานศึกษาที่สนใจงานเครื่องปั้นดินเผาและพันธุ์ไม้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชม

        เพลิดเพลินกับลานกลางแจ้งโชว์งานเครื่องปั้นดินเผาหลากหลายสไตล์
        ลานศิลปะขอม....สัมผัสถึงมนต์ขลังแห่งเสน่ห์ของศิลปะขอม(กัมพูชา)         ภายในสวนตกแต่งเป็นสวนหย่อมรูปปั้นตัวละครและเรื่องราวตำนานโบราณต่างๆ
        ลานศิลปะศรีวิชัย... แผ่นปั้นติดผนังจำลองวิถีชาวเมืองศรีวิชัย ตกแต่งด้วยซุ้มพระธณบดี หรือท้าวกุเวร (เทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์) รายล้อมรอบสระน้ำด้วยพันธุ์ไม้หายากในวรรณคดีและบอนไซนับพันต้น
        ลานศิลปะหริภุญไชย-ล้านนา.... นำโครงสร้างของเจดีย์รูปแบบหริภุญไชยดั้งเดิมมาประยุกต์ ภายในออกแบบให้รองรับผู้เยี่ยมชม 200คน ขณะนี้อยู่ในระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน2 ปี

Home | About Us | Locations | Outstanding Plants & Bonsai | Terracotta shop & specialized service | Made to order | Contact Us

Artterracotta.com
E-mail : info@artterracotta.com
© Copyright 2009 บ้านพ่อเลี้ยงหมื่น All right reserved.